Home » Tag Archives: Long Xuyên đô thị loại 1

Tag Archives: Long Xuyên đô thị loại 1

08/2020 Long Xuyên “ lên” thành phố loại 1, đầu tư đất ngay

Nhộn nhịp giao dịch tại phố chợ Cái Sắn

TP. Long Xuyên (An Giang) được công nhận là đô thị loại II theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 14-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay thành phố đã có những bước phát triển vững chắc về mọi mặt: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế ...

Xem thêm »